Nieuws

Vestigingsklimaat Zevenhuis

admin on 18 augustus 2019

Landelijke trends en ontwikkelingen zorgen ervoor dat ondernemers vanuit bedrijfseconomisch oogpunt letterlijk behoefte hebben aan meer ruimte.

Bedrijvigheid op Zevenhuis draagt bij aan de groei van onze regionale economie en werkgelegenheid. Om dit te realiseren zou het vestigingsklimaat van Zevenhuis nog meer moeten aansluiten bij de specifieke vraag vanuit het bedrijfsleven.

Landelijke trends en ontwikkelingen zorgen ervoor dat ondernemers vanuit bedrijfseconomisch oogpunt letterlijk behoefte hebben aan meer ruimte. Niet alleen op het gebied van regelgeving en vergunningverlening maar ook met bijv. hogere bouwhoogten.
Mogelijk dat je op deze wijze ook diverse bovenregionale activiteiten aantrekt, die nu niet terecht kunnen in de regio.

Wij willen daarom kijken welke wijzigingen bij de herziening van het
bestemmingsplan meegenomen kunnen worden, om zo beter aan de wensen vanuit de markt te kunnen voldoen.

B. Tap
Wethouder economische zaken, gemeente Hoorn