Nieuws

Groen zone Zevenhuis fase 1b is aangelegd

kevinzevenhuis on 15 januari 2020

NL

EN

januari 2020 – De groen zone zorgt voor een groene afscheiding tussen Zevenhuis en de Zwaagdijk.

Om een landschappelijke afscheiding te maken tussen bedrijventerrein Zevenhuis en de Zwaagdijk wordt er een groenzone langs het plangebied aangelegd bestaande uit bomen, struiken en water. De beplanting komt op een grondwal te liggen. Er zijn diverse bomen en bosschages aangeplant. Deze vormen uiteindelijk een gesloten groenzone waarmee het zicht vanaf de Zwaagdijk op het bedrijventerrein zoveel mogelijk wordt beperkt. Ook wordt er ‘wild bloemenmengsel’ aangebracht. In totaal zijn er in deze fase 79 bomen geplant waaronder berken, eiken, zwarte els en wilgen. Tevens wordt er lagere beplanting / bosschages aangebracht in de vorm van oa. Veldesdoorn, lijsterbes krenteboompjes, gelderse roos en meidoorn. De grondwal en bijbehorende waterpartij zijn eerder gegraven.