Nieuws

Duurzame karakter van Zevenhuis in beeld

admin on 18 augustus 2019

NL

EN

Oktober 2017 – Cees Groot, van Groot Ecobouw, is expert op het gebied van duurzaam, ecologisch en energieneutraal bouwen. Cees is, als duurzaamheidscoach, verbonden aan Zevenhuis om zijn kennis te delen met bedrijven die zich hier willen gaan vestigen.

Het is een trend dat ondernemers meer en meer met duurzaamheid bezig zijn. Bedrijven kiezen heel bewust voor een duurzaam, toekomstgericht en energiezuinig pand; een gasloos pand met betere isolatie en ventilatie, met zonnepanelen, warmte en koeling vanuit de grond en ledverlichting. Eén bedrijf kiest heel bewust voor een hogere isolatiewaarde van de vloer en wanden om het energieverbruik van het pand te verlagen. Door dikkere isolatie toe te passen in de vloer en wanden zal er minder warmteverlies zijn.

Bedrijven voelen zich door zijn inbreng gesteund en kunnen deze meenemen in de gesprekken met bouwkundige partijen zodat de bouwkundige waardes van het pand bepaald kunnen worden.

Vanuit de samenwerkende partijen ontvangen bedrijven uiteenlopende informatie waar een keuze in gemaakt dient te worden. Cees Groot is hierin de onafhankelijke raadgever. Hij deelt zijn kennis, komt met oplossingen of aanvullingen, maakt desgewenst berekeningen van mogelijkheden en brengt objectief advies uit. Bedrijven voelen zich door zijn inbreng gesteund en kunnen deze meenemen in de gesprekken met bouwkundige partijen zodat de bouwkundige waardes van het pand bepaald kunnen worden. Erkende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder zijn trouwens wettelijk verplicht voor bedrijven. De energie die sommige van deze onderdelen opleveren, zorgen voor lagere exploitatielasten.

De keuze voor een duurzaam gebouw wordt gewaardeerd door banken, want zij kennen de zogenoemde groenfinanciering. Als een bedrijfsgebouw een lagere EPC-waarde heeft dan het bouwbesluit aangeeft, kunnen bedrijven een lagere leningsrente krijgen op hun hypotheek; (een warmtepomp en zonnepanelen zijn al voldoende voor dit duurzame karakter).

Veelal is duurzame techniek onzichtbaar. De techniek zit namelijk verscholen in de grond, het gebouw of de installaties zelf. Toch zal er ook volop aandacht zijn voor de zichtbare duurzame inrichting van de openbare ruimten, zoals uitgiftepunten van alternatieve brandstoffen die het milieu minder belasten. Elektriciteit, waterstof en groengas zijn van die ‘schone’ brandstoffen. Of de inrichting van een gezamenlijke parkeerplaats met zonnepanelen die de laadpalen voor elektrisch rijden voeden en het beschikbaar stellen van de zogenoemde ‘deelauto’s’ die milieuvriendelijk rijden en carpoolen stimuleren.