Nieuws

Bedrijventerrein Zevenhuis groeit duurzaam

admin on 18 augustus 2019
Bedrijventerrein Zevenhuis groeit in rap tempo. De vele nieuwe bedrijven gaan daarbij duurzaam te werk. Een duurzaamheidscoach adviseert over maatregelen als isolatie, warmtepompen en zonnepanelen. Deze maatregelen leiden tot een duurzame inrichting van het bedrijventerrein en zijn bovendien financieel aantrekkelijk.

Duurzaam ondernemen staat op Zevenhuis hoog in het vaandel. Dat bleek onlangs ook tijdens bijeenkomst bij MSH Equipment. Ambassadeurs van Zevenhuis als nieuwe bedrijven vertelden vol toewijding over hun bedrijf, de bedrijfsvoering, het belang van innovatie en duurzaam ondernemen en hun toekomstplannen op Zevenhuis.

Bedrijven op Zevenhuis kunnen een beroep doen op duurzaamheidscoach Cees Groot van Groot Ecobouw. Hij is expert op het gebied van duurzaam, ecologisch en energieneutraal bouwen. Hij deelt zijn kennis, spreekt uit ervaring en komt met praktische oplossingen, maakt desgewenst businesscase berekeningen van duurzame installaties zoals bijvoorbeeld LED verlichting, warmtepompen, zonnepanelen en brengt objectief advies uit. Bedrijven kunnen de adviezen meenemen in de gesprekken met bouwkundige partijen.

Het is goed dat Zevenhuis groeit, maar nog belangrijker dat dit duurzaam gebeurt. Zo combineren we een goed vestigingsklimaat met betere bescherming van het klimaat en milieu. Zevenhuis is daarmee een voorbeeld bedrijventerrein voor de eenentwintigste eeuw.

MSH equipment heeft gekozen voor een pakket duurzaamheidsmaatregelen. Het gaat om een hogere isolatiewaarde van de vloer, dak en gevel om het energieverbruik van het pand fors te verlagen. Door vloerverwarming in het kantoor, de werkplaats en het magazijn, kan met een warmtepomp zowel worden gekoeld als verwarmd. Gesloten bodembronnen en een brine-water warmtepomp bieden de mogelijkheid om energie tussen de ruimtes uit te wisselen en tijdelijk op te slaan in de bodem. Zonnepanelen op het dak leveren meer dan voldoende stroom waardoor het pand energieleverend wordt.

Financiële voordelen
Erkende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder zijn al lange tijd wettelijk verplicht voor bedrijven. Duurzame panden hebben beduidend lagere exploitatielasten dan bouwbesluitpanden. Banken waarderen de keuze voor een duurzaam gebouw met een zogeheten groenfinanciering. Als een bedrijfsgebouw energiezuiniger is dan het bouwbesluit , kunnen bedrijven een lagere leningsrente krijgen op hun hypotheek. Een warmtepomp en zonnepanelen zijn al voldoende voor de lagere rente.

Duurzame inrichting
De duurzame techniek zit vaak verscholen in de grond, het gebouw of de installaties zelf. Maar op Zevenhuis zal ook volop aandacht zijn voor de zichtbare duurzame inrichting van de openbare ruimten. Denk bijvoorbeeld aan uitgiftepunten van alternatieve (bio) brandstoffen die het milieu minder belasten, zoals duurzame elektriciteit, waterstof en groengas. Of de inrichting van een parkeerplaats met zonnepanelen die de laadpalen voor elektrisch rijden voeden en het beschikbaar stellen van de zogenoemde ‘E-deelauto’s’ die milieuvriendelijk rijden en carpoolen stimuleren.

Wethouder Ben Tap van Economische Zaken: ‘Het is goed dat Zevenhuis groeit, maar nog belangrijker dat dit duurzaam gebeurt. Zo combineren we een goed vestigingsklimaat met betere bescherming van het klimaat en milieu. Zevenhuis is daarmee een voorbeeld bedrijventerrein voor de eenentwintigste eeuw.’