Vestigers

Interview Dick Jan Marees – AVIA Marees Multi Traffic Point

admin on 16 augustus 2019
De Marees Groep Holding – beter bekend als AVIA Marees – gaat zich vestigen op bedrijventerrein Zevenhuis. Het familiebedrijf AVIA Marees handelt als zelfstandig oliehandelaar onder het internationale AVIA-merk en beheert tankstations in Noord-Holland en Friesland.

AVIA Marees wil op Zevenhuis behalve een tankstation en andere serviceverlening aan automobilisten onder meer een horecavoorziening vestigen met sportfaciliteiten en een zakelijk centrum met flexwerkplekken en vergaderruimte. Zelfs een hotel behoort op termijn tot de mogelijkheden. Jan Marees heeft een gefaseerd bouwplan voor ogen, dat in modules wordt opgebouwd en klaar is als de Westfrisiaweg/N23 in 2017 wordt opgeleverd. Het tankstation gaat Marees zelf exploiteren, maar voor de overige onderdelen zoeken ze andere ondernemers. De eerste belangstellenden hebben zich hier al voor gemeld. Dat Marees gaat voor ketensamenwerking, cocreatie en kennisdeling past geheel in de lijn waar Zevenhuis voor staat.
Zevenhuis ziet meerwaarde in deze bundeling van krachten bij de entree van het bedrijventerrein. Het past wat bij de ondernemer wil wat betreft infrastructuur, uitstraling, inrichting en bereikbaarheid niet alleen voor automobilisten, maar ook voor personeel en omwonenden. Het tankstation zal de aantrekkingskracht voor het bedrijventerrein versterken.

1. Wat houdt jullie concept van MTP precies in? Waarom wordt Westfriesland blij van MTP?
Een Multi Traffic Point houdt in dat verschillende disciplines bij elkaar komen die elkaar zullen versterken. Wij willen voor Westfriesland een heel mooi Traffic Point creëren waar mensen straks niet alleen kunnen tanken, maar ook een broodje kunnen eten en kunnen vergaderen in het restaurant. Ook kunnen mensen hun auto wassen in de hyper moderne wasstraat en daarna de auto overdekt stofzuigen. Tevens wordt een snel laad station voor elektrische auto’s gerealiseerd. We zijn volop in gesprek met diverse partijen, die hier invulling aan zullen geven.

“Voor het aanzien van bedrijventerrein Zevenhuis zou het wenselijk zijn als bedrijven met allure zich hier gaan vestigen. Ik verwacht dat de komst van het Marees Multi Traffic Point voor een stuk beleving en traffic op Zevenhuis zal zorgen.”

2. Wat brengen jullie de bedrijven op het bedrijventerrein met jullie ontwikkeling?
Het wordt een interessante locatie met veel bedrijvigheid in de directe omgeving van het MTP. Als het restaurant overdag open gaat voor de zakelijke markt, zullen mensen hier elkaar treffen. Ook de ligging van het bedrijventerrein aan de vernieuwde N23 Westfrisiaweg is gunstig voor het MTP. Daarnaast valt er ook snel eten te halen als dat nodig is. Het laten bezorgen van maaltijden zal ook een onderdeel zijn van het diverse Gamma.

3. Waar ligt de uitdaging voor jullie sector in de toekomst?
(denk aan elektrisch rijden, aan tankstations)
De ontwikkelingen gaan zo snel dat we hier op moeten anticiperen. Om een voorbeeld te geven: het terrein wordt nu al voorzien van mantelbuizen, zodat we die op een later tijdstip kunnen gaan voorzien van kabels en leidingen om zo mogelijk op diverse plekken op het terrein een laadpaal te plaatsen. Afhankelijk van de vraag zal bekeken worden of dat slow, snel of supersnel laders gaan worden. Wat al wel is voorzien, is een locatie waar begonnen wordt met aantal snel laders in combinatie met wat minder snelle laders. Daarnaast zijn we in een ver gevorderd gesprek met een aanbieder van CNG (Compressed Natural Gas). Deze aflever zuil zal op het tankstation worden geplaatst alwaar dan vrachtwagen, busjes en personenauto’s CNG kunnen tanken

4. Wat betekent ‘duurzaamheid’ voor je?
Duurzaamheid is noodzaak; we kunnen er niet om heen, de gaskraan gaat dicht. De architect heeft in het ontwerp een overkapping uitgedacht alwaar wij verwachten dat die geheel wordt bekleed met zonnepanelen. Op deze manier wekken we ter plaatse duurzame stroom op voor gebruik. De wasstraat zal een van de grootste verbruikers zijn van stroom en zal naar verwachting alle opgewekte stroom via de panelen kunnen afnemen. Het overige deel van de af te nemen stroom zal via de bekende leveranciers aangekocht gaan worden. Verder is het gebruik van CNG duurzamer dan de traditionele brandstoffen, echter moeten we niet vergeten dat er momenteel ook al een flink deel van de benzine en diesel uit biobrandstoffen bestaat. Het aandeel biobrandstoffen neemt jaarlijks gestaag toe.
Persoonlijk vind ik de gehele energie transitie super interessant maar kent ook een ongekende mondiale uitdaging. Jaarlijks verbruiken we immers steeds meer energie en is het aandeel groene energie nog maar een fractie.

5. Welke bedrijven versterken jullie concept?
De diversiteit van de deelnemers van het MTP heeft een versterkende een aantrekkende werking op het gehele bedrijventerrein en ver daarbuiten. Zie het als een pleisterplaats voor de weggebruikers als ook voor de bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijven terrein.

Meer informatie over AVIA Marees kunt u vinden op www.avia.nl.

Avia Marees Multi Traffic Point
Avia Marees Multi Traffic Point
Avia Marees Multi Traffic Point
Avia Marees Multi Traffic Point