http://www.facebook.com/Zevenhuishttp://www.linkedin.com/in/zevenhuisinfo@zevenhuis.nl
7h_speelruimte_zomertijd

...

...

verkoop

Over Zevenhuis
Waar ondernemerschap terrein wint en ondernemerszin de ruimte krijgt. Bedrijventerrein Zevenhuis, getuigt van geloof en zin in de toekomst en biedt grond en ruimte aan ondernemers die dit ook hebben. We bouwen aan een ondernemersgemeenschap.

Zevenhuis is een waterrijk, groen bedrijventerrein met een natuurlijke aansluiting op de ruilverkaveling van het Westfriese landschap en ligt aan de verkeersader N23. Hier is alle ruimte voor ambitie en ondernemersdrift met een gezonde dosis Westfriese arbeidsmentaliteit.

Publiek-Private samenwerking
Zevenhuis is een samenwerkingsverband tussen de Scholtens Groep uit Wognum, de gemeente Hoorn  en Steenveste, ook uit Wognum. De Scholtens Groep is namens de partijen de trekker van Zevenhuis.

Service verkoop
Het kopen van een kavel en het bouwen van nieuwe huisvesting is voor de meeste ondernemers geen dagelijkse bezigheid. Wij begeleiden u stap voor stap door het proces: van eerste kennismaking tot de realisatie. Wij zijn bereikbaar voor u en staan voor u klaar! Wij helpen u op weg naar de juiste contactpersonen bij de aanvraag van de benodigde vergunningen. Nadat u gevestigd bent, onderhouden wij graag de contacten met een tevreden klant.

Zevenhuis heeft geinvesteerd in een degelijke nutsinfrastructuur. Voor het aanvragen van bouwstroom en water en voor de huisaansluiting dient in een zo vroegtijdig mogelijk stadium contact opgenomen te worden met Combi Infra Noord Holland CINH 06-51574275. Gezien de drukte in de bouw dient rekening gehouden te worden met langere doorlooptijden voor aansluitingen.

Voor aansluiting op het glasvezelnetwerk kunt u contact opnemen met Richard Bos van CBG Connect.

Duurzaam
De landschappelijke opzet, de nadrukkelijke aanwezigheid van water en groen vormen de basiselementen van de openbare ruimte van Zevenhuis. Fietsen en wandelen is mogelijk. Uitgekiend parkmanagement zal deze kwaliteit behouden en de veiligheid waarborgen. De duurzaamheidscoach van Zevenhuis, Cees Groot 06-28998350, bespreekt samen met u de mogelijkheden voor energiebesparing en adviseert u over de mogelijkheden voor het duurzaam maken van uw bedrijf.

Collectiviteit
Zevenhuis staat voor ketensamenwerking, kennisdeling en cocreatie. Dit is de opbouw van een duurzame relatie tussen Zevenhuis en mede-ondernemers. In een vroeg stadium worden er contactmomenten georganiseerd voor ondernemers. Mogelijk kan er samen energie ingekocht worden of kan gezamenlijk een front-backoffice worden gebruikt. Kansen pakken en kennis benutten! Zevenhuis wil de aanzet zijn tot een duurzame meerwaarde van uw bedrijf.