Persmap

Trendrede 2014: Zelforganiserende dwarsverbanden maken oude kaders overbodig

kevinzevenhuis on 1 september 2013

NL

EN

September 2013 – Dit jaar heeft de Trendrede als thema ’Een stuwmeer vol vernieuwing. Hoe zelforganiserende dwarsverbindingen oude kaders irrelevant maken’. ”Overal in het land ontstaan nieuwe ideeën”, aldus initiatiefnemer Tom Kniesmeijer. “Toch lijkt het, voor wie oppervlakkig kijkt, nog niet echt te bruisen in de samenleving.

Dit jaar heeft de Trendrede als thema ’Een stuwmeer vol vernieuwing. Hoe zelforganiserende dwarsverbindingen oude kaders irrelevant maken’. ”Overal in het land ontstaan nieuwe ideeën”, aldus initiatiefnemer Tom Kniesmeijer. “Toch lijkt het, voor wie oppervlakkig kijkt, nog niet echt te bruisen in de samenleving. Regelgeving, stroperige financieringsstromen, tegenwerkende instanties en interne weerstand zijn hier schuldig aan. Het blijkt niet eenvoudig om de gevestigde kaders te doorbreken. Het oude houdt stand, hoewel de glans er al lang vanaf is.” De trendwatchers pleiten daarom voor systeemelastiek: om het stuwmeer aan innovaties te kunnen laten stromen moeten bestaande systemen, structuren en regels worden opgerekt. Met de Trendrede willen de trendwatchers de discussie en besluitvorming binnen organisaties, politiek en instituten aanjagen en richting geven.

Kijk voor de trendrede op: www.trendrede.nl.

En zoals Koning Willem-Alexander het stelde: “de klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving”. Dit komt volgens hem doordat mensen mondiger worden en de overheid genoodzaakt is het tekort terug te dringen. “Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.”

Kijk voor de integrale tekst van de Troonrede op www.nu.nl/prinsjesdag.