Persmap

Nieuwe trends en ontwikkelingen door duurzaamheidscoach Zevenhuis

kevinzevenhuis on 4 oktober 2014

NL

EN

Oktober 2014 – Waar het kabinet zich vooral druk maakt over het wel of niet kunnen behalen van de
doelstellingen voor opwekken van duurzame energie in 2020, is er een stille verandering in het
Westfriese landschap te zien: er komen steeds meer zonnedaken bij.

‘Ik hoef alleen nog maar te faciliteren en niet meer te prediken’.

Waar het kabinet zich vooral druk maakt over het wel of niet kunnen behalen van de doelstellingen voor opwekken van duurzame energie in 2020, is er een stille verandering in het Westfriese landschap te zien: er komen steeds meer zonnedaken bij.

Nadat de eerste duurzame pioniers al ontdekt hebben dat er geld te verdienen valt met het dak, gaan steeds meer MKB bedrijven inmiddels over op zonnepanelen. Elke week komt er een dak bij.

Hoe komt dat? Waarom nu wel en niet 5 jaar geleden? Een belangrijke graadmeter voor een trendverschuiving is het draagvlak onder ondernemers. Dat is aanzienlijk veranderd en gaat nog verder veranderen. Waar de meest ondernemers 15 jaar geleden vreemd opkeken als ik het had over zonnepanelen ligt er nu al een offerte, voordat ik als adviseur door de voordeur naar  binnen stap. ‘Ik hoef alleen nog maar te faciliteren en niet meer te prediken’.

Door de besparing op energie en belastingen voor elk bedrijf specifiek uit te rekenen wordt duidelijk of zonnepanelen op het eigen pand wel of niet rendabel zijn.  Met het multifunctioneel gebruik van het dak kunnen bedrijfspanden niet alleen energie opwekken, maar ook extra water bergen door sedum op de daken aan te leggen.

Of het bedrijfspand per saldo meer energie kan leveren is sterk afhankelijk van de verhouding tussen het energiegebruik en de grootte van het dakoppervlak. Dit is al het geval bij bedrijfsverzamelgebouwen en MKB bedrijfspanden van 800 tot 6000 m2 BVO. Zij ontdekken de nieuwe ruimte; het dak. Wilt u dat ook? Neem dan contact met mij op via cees@grootecobouw.nl.

Het uitgangspunt is dat de duurzame toepassingen rendement opleveren voor zowel de ondernemers als voor de samenleving en dus onze toekomst.

Voor duurzaamheid op Zevenhuis is het uitgangspunt dat wij willen bewerkstelligen dat duurzaamheid een voortdurend spel mag zijn van iedereen die de wereld een stukje beter wil maken. Met rendement, en samen met alle klanten en medewerkers van elk bedrijf.