Persmap

Kavels Zevenhuis direct beschikbaar

kevinzevenhuis on 4 juli 2014

NL

EN

Juli 2014 – Hoorn – Een imponerend gezicht: grote buizen worden op 2,5 meter diepte aaneengeregen tot een fijnmazig netwerk waar water, gas, elektra en glasvezel door heen gaan stromen. Zevenhuis komt tot leven. Ben Tap, de nieuwe wethouder economische zaken heeft op woensdag 2 juli jl. met frisse energie de mouwen opgestroopt en meegeholpen met het aanleggen van deze ondergrondse infrastructuur op bedrijventerrein Zevenhuis. Een rioleringsdeel is onder de grond aangelegd, waarmee de laatste stap is gezet in het bouwrijp maken. Direct daarna worden de wegen aangelegd en geasfalteerd, de openbare verlichting wordt aangebracht en de waterpartij bij de entree krijgt vorm.

‘The place to be’ voor ondernemers

De N23 wordt verdubbeld en de ontsluiting van Zevenhuis met de N23 zal in april 2015 plaatsvinden. Het bedrijventerrein zal snel en makkelijk te bereiken zijn vanaf de A7. Ook wordt regio Hoorn verrijkt met de komst van Van der Valk Hotel Hoorn; het zal een dynamische toegevoegde waarde leveren aan het bedrijfsleven. De bedrijvigheid rondom Hoorn wordt het middelpunt voor ondernemers, ofwel: ‘The place to be’.

Zevenhuis komt tot leven…

Deze zomer nog begint het eerste bedrijf, MOSO International B.V., met de bouw van hun bedrijfsruimte om zich hier te gaan vestigen en er komt een tankstation.

‘Er zijn goede gesprekken gaande met bedrijven die interesse tonen, maar die gaan niet over één nacht ijs. Er komt natuurlijk ook heel veel bij kijken voor bedrijven en een dergelijke beslissing wordt weloverwogen gedaan. Vragen als: Wat doet de economie?; Wat betekent dit voor de groei van mijn onderneming?; Kunnen we eerst zelf uitbreiden of hebben we toch een ander pand nodig?; Wordt dit dan nieuwbouw?

Allemaal vragen waar goed over nagedacht moet worden om tot een goed besluit te komen. Het duurt dan ook lang om deze veelomvattende processen rond te krijgen’; aldus Guido Scholtens.

Ben Tap: ‘Het is voor Hoorn en de regio een fantastische ontwikkeling dat ondernemers hier kunnen blijven groeien en ook iets nieuws kunnen beginnen en bouwen. Hoorn heeft een goed ondernemers- en vestigingsklimaat, met goede en complete bedrijventerreinen en voorzieningen. Zevenhuis sluit daar perfect op aan. Als wethouder en ambassadeur van Zevenhuis maak ik me hard voor de versterking van de lokale en regionale economie, maar ook voor de vraagstukken van ondernemers, die uiteindelijk de motor zijn van onze economie.’

Zevenhuis in vogelvlucht

Bedrijventerrein Zevenhuis biedt ondernemers de kans zo goed mogelijk te laten ondernemen. Verdere uitgangspunten zijn de kwaliteit van de openbare ruimte, flexibiliteit in kavelgrootte én duurzaamheid.

Zevenhuis biedt ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid tot aan multinationals. Bedrijven en ondernemingen die geloven in cocreatie, ketenwerking en kracht door verbindingen aan te gaan, zullen hier hun nieuwe thuishaven vinden.