Persmap

7 essentiële vragen en oplossingen voor uw duurzame investering op Zevenhuis

kevinzevenhuis on 6 oktober 2014

NL

EN

Oktober 2014 – Ondernemers die zich oriënteren op nieuwe huisvestingsmogelijkheden voor hun bedrijf stellen zich vele vragen. Waar wil ik mij vestigen? Hoe groot moet het gebouw worden? Welke uitstraling moet het krijgen? Hoeveel wil ik investeren? BDO Accountants & Adviseurs helpt bij het beantwoorden van deze en andere vragen om tot een verantwoorde investeringsbeslissing te komen. 7 essentiële vragen en oplossingen voor uw duurzame investering op Zevenhuis.

Ondernemers die zich oriënteren op nieuwe huisvestingsmogelijkheden voor hun bedrijf stellen zich vele vragen. Waar wil ik mij vestigen? Hoe groot moet het gebouw worden? Welke uitstraling moet het krijgen? Hoeveel wil ik investeren? BDO Accountants & Adviseurs helpt bij het beantwoorden van deze en andere vragen om tot een verantwoorde investeringsbeslissing te komen.

ZEVEN ESSENTIËLE VRAGEN VOOR UW INVESTERING OP BEDRIJVENTERREIN ZEVENHUIS

 • Wat is de strategie van de onderneming?
 • Is er een uitgewerkt plan voor de realisatie van de strategie?
 • Draagt de investering bij aan de realisatie van de strategie van de onderneming?
 • Zijn er financiële prognoses waarop de investeringsbeslissing genomen gaat worden?
 • Is er een uitwerking over hoe de investering kan worden gefinancierd?
 • Is er gekeken naar mogelijkheden om subsidiegelden binnen te halen of gebruik te kunnen maken van fiscale regelingen?
 • Is in het ontwerp rekening gehouden met aspecten die bij kunnen dragen aan een optimale operationele bedrijfsvoering?

ZEVEN OPLOSSINGEN DIE BDO U KAN BIEDEN IN DE VOORBEREIDINGEN VOOR UW INVESTERINGSBESLISSING. 

 • Faciliteren van sessies om te komen tot een heldere visie en
 • Aan de hand van de visie en strategie komen tot een actieplan aan de hand van de BDO
 • Uitwerken financiële prognoses, zowel resultaat als balansprojecties en liquiditeitsprognoses in verschillende investeringsscenario’s.
 • Toetsen haalbaarheid financiering, opzet financieringsmemorandum en begeleiding bij zoeken
 • Uitvoeren onderzoek naar
 • Door inzet van een lean consultant toetsen of de investering bijdraagt aan een goede operationele bedrijfsvoering.
 • Aanvragen MIA en Vamil, fiscale regelingen bij realisatie duurzaam bedrijfsgebouw of grootschalige renovatie met duurzaamheidscertificering (Breeam-NL, Leed of GPR). De regeling biedt u zeer interessante

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Jos Zomerdijk van BDO Accountants & Adviseurs op telefoonnummer 0229-259 700 of via e-mail jos.zomerdijk@bdo.nl