kevinzevenhuis on 6 januari 2015

Van zeven huizen tot Zevenhuis

Het is niet eens zo heel lang geleden dat ons mooie Westfriesland nog uit moerasgebieden, meertjes, dijken, vaarten en stukken land bestond. Het vervoer van goederen vond vooral plaats over het water en daar waar dijken en waterwegen elkaar kruisten, werden de schepen door een overhaal verplaatst. De door de...
Continue