http://www.facebook.com/Zevenhuishttp://www.linkedin.com/in/zevenhuisinfo@zevenhuis.nl
7H_speelruimte

...

...

verkoop

Over Zevenhuis
Waar ondernemerschap terrein wint en ondernemerszin de ruimte krijgt. Het nieuwe bedrijventerrein van Hoorn, Zevenhuis, getuigt van geloof en zin in de toekomst en biedt grond en ruimte aan ondernemers die dit ook hebben. We bouwen aan een ondernemersgemeenschap.

Zevenhuis is een waterrijk, groen bedrijventerrein met een natuurlijke aansluiting op de ruilverkaveling van het Westfriese landschap en ligt aan de toekomstige verkeersader N23. Hier is alle ruimte voor ambitie en ondernemersdrift met een gezonde dosis Westfriese arbeidsmentaliteit.

Lang verwacht
Zevenhuis was voorheen onderdeel van de gemeente Wognum. De Tweede Kamer heeft het gebied toebedeeld aan de gemeente Hoorn om te gebruiken als bedrijventerrein. Onderzoekbureaus hebben aangetoond dat vanuit ondernemers voldoende belangstelling bestaat voor Zevenhuis. Er is, zo zeggen de rapporten, al lange tijd geen nieuwe bedrijfsgrond beschikbaar in Hoorn. Daardoor is er sprake van een inhaalslag. Daarnaast verdient een stad als Hoorn het, vanwege haar grootte en economische positie in de regio, om een bedrijventerrein als Zevenhuis toe te voegen aan de bestaande werklocaties.

Publiek-Private samenwerking
Zevenhuis is een samenwerkingsverband tussen de Scholtens Groep uit Wognum, de gemeente Hoorn  en Steenveste, ook uit Wognum. De Scholtens Groep is namens de partijen de trekker van Zevenhuis.

Service verkoop
Het kopen van een kavel en het bouwen van nieuwe huisvesting is voor ondernemers meestal geen dagelijkse bezigheid. Wij begeleiden u stap voor stap door het proces: van eerste kennismaking tot de realisatie. Wij zijn bereikbaar voor u en staan voor u klaar! Wij helpen u op weg naar de juiste contactpersonen bij de aanvraag van de benodigde vergunningen. Nadat u gevestigd bent, onderhouden wij graag de contacten met een tevreden klant.

Onderzoek flitsvergunning Zevenhuis gestart
De gemeente Hoorn wil graag de flitsvergunning voor Zevenhuis invoeren. De gemeente onderzoekt daarom onder welke voorwaarden dit voor Zevenhuis mogelijk gemaakt kan worden. Met een flitsvergunning kunnen sneller vergunningen afgegeven worden.

Duurzaam
De open uitstraling, de open structuur door water, groen en inrichting zijn de basiselementen van de openbare ruimte van Zevenhuis. Fietsen en wandelen is mogelijk. Uitgekiend parkmanagement zal deze kwaliteit behouden en de veiligheid waarborgen. Zevenhuis wil ondernemers ook van duurzame energie voorzien. Dat zal gebeuren volgens het 'niet meer dan anders principe'. Als ondernemer betaalt u daarom nooit meer voor duurzame energie dan nodig. De duurzaamheidscoach van Zevenhuis bespreekt samen met u de mogelijkheden voor energiebesparing en adviseert u over de mogelijkheden voor het duurzaam maken van uw bedrijf.

Collectiviteit
Zevenhuis staat voor ketensamenwerking, kenisdeling en cocreatie. Dit is de opbouw van een duurzame relatie tussen Zevenhuis en mede-ondernemers. In een vroeg stadium worden er contactmomenten georganiseerd voor ondernemers. Mogelijk kan er samen energie ingekocht worden of kan gezamenlijk een front-backoffice worden gebruikt. Kansen pakken en kennis benutten! Zevenhuis wil de aanzet zijn tot een duurzame meerwaarde van uw bedrijf.